Meny
Historie - Hvaler kirke
English - Hvaler church
  Utskriftsvennlig side

HVALER KIRKE

 

Hvaler kirke ligger på Kirkeøy, lengst syd i domprostiet. Ifølge våre historikere skal kirken være en av landets eldste kirker.

 

Med årer og seil måtte man beregne god til både til og fra kirken, ikke minst de som kom over fra de vestre øyene. I et gammelt skjøte fra gården Kjølbo heter det at kirkefarende vestfra hadde rett til å ferdes på "Vadholmveien" til kirken. Fremdeles kan man se rester av en steintrapp langs denne veien.

Hvaler kirke 1
Hvaler kirke ligger nær hovedveien like før Skjærhalden, Kirkeøy

 

På Kjølbo bodde engang Hvalers første ordfører, Goodchild, født i England i 1804 og død på Kjølbo i 1878. Her drev han forretning og skjenkestue, foruten at kirkefarende kunne ta inn for å gjøre seg i stand til kirkebesøk og eventuell overnatting. (Iflg Hvaler bygdebok ble Goodchild født i Gwenffrewi, Wales, 15.9.1806.)

 

Hvaler kirke er en middelalderkirke, trolig påbegynt ca. 1000/1100 e. Kristus, og var i privat eie gjennom en årrekke fram til 1860, da den ble menighetens eiendom. Utgravinger i forbindelse med kirkens restaurering i 1953-56, avdekket at kirken muligens er plassert over et forhistorisk bygg, kanskje et gudehov. Det nye skulle fordrive det gamle, Kvite Krist var sterkere enn de hedenske guder.

 

Noen synes at kirken er forholdsvis stor til å være middelalderkirke. Kanskje den ble bygd som misjonskirke for videre misjonsframstøt lenger inne på fastlandet? Under kirkens restaurering ble det gjort en rekke interessante funn som kaster lys over kirkens vekslende historie. I gammel tid ble det foretatt jordfestelse inne i selve kirken, men fra 1700-tallet vissnok bare av prester. I forbindelse med restaureringen, ble alle kistene samlet i et nyinnredet gravkammer under gulvet, vest i skipet.

 

 Hvaler kirke interiør


 

Gammelt sagn forteller
For mange, mange hundre år siden lå det en del skotter på Hvalerøyene og fanget hval. Dette var fromme mennesker, og så bestemte de seg for å bygge en kirke på disse traktene. Valget falt på Kilebakkene på Asmaløy. Det var ikke langt fra tanke til handling. Snart var de langt på vei med grunnmuren. I skogene omkring hugde de ut det største tømmeret som fantes, og så tok selve byggingen til. Det vil si, det var det som var meningen, men de oppdaget snart at det var trollskap med i spillet. Når de kom til byggeplassen om morgenen, var det ikke stokk tilbake på stokk, slik de hadde lagt dem dagen før. Slik gikk det i lang tid. Hver eneste natt var huldrefolket frempå og ødela.

Til slutt skjønte skottene at de måtte finne et annet sted å legge kirken. Slik gikk det til at Hvaler kirke ble reist på Kirkeøya. Denne gang av stein fra ura like ved. Den kirken er blitt stående like til i dag.

 

Hvaler kirke interiør 2


Fakta om kirken

Alter og altertavle
Alteret er fra ca. 1750. Altertavla fra 1759, er antagelig malt av Eggert Munch etter stikk. En eldre katekismetavle som tidligere ble benyttet til altertavle, er i dag plassert lengst fram i kirkeskipet, nord for kordøra.

Prekestol

Prekestolen er fra 1620. Den ble restaurert i 1743 da den blant annet fikk ny himling. Himlingen ble forandret 1760.

Salmetavler

Kirkens to salmetavler er utført av Hvalerkunstneren Sverre Johnsen. Tavlene er en gave fra Hanna og Aksel Simonsen i 1927.

Kirkens orgel

I 1955 fikk kirken nytt orgel. Det har 11 stemmer, og er levert av orgelbygger J.H. Jørgensen, Oslo.

Lysekroner

I kirkens skip henger to store lysekroner gitt av Andra Lyche. Lysekronen i koret er fra 1752. Den er en gave fra Andreas Schavenius som også i en periode eide kirken.

Myntfunn

I restaureringsperioden 1953-56, ble det i kirkens kor gjort et stort myntfunn. Myntfunnet viser at innbyggerne i Hvaler gjennom århundrer har hatt god kontakt med det europeiske kontinentet.

Kirkeskip

Tremasteren "Oskar" er fra 1800 årene.

Kirkemuseum
I Drengestua, som ligger på prestegården, finnes en utstilling som viser fotografier og gjenstander fra kirkens historie med spesiell vekt på kirkens restaurering.


Glass- og kalkmalerier
Under restaureringen av kirken i 1953-56, ble det under gulvet i skip og kor funnet en stor mengde middelaldersk glassmaleri, trolig fra 1200 årene og fremover. Samtidig ble det avdekket kalkmalerier i kirkens kor, trolig fra 1601.

Døpefont
Døpefonten er trolig i gotlandsk kalkstein og er tidfestet til ca. år 1200. Dåpsfatet av messing er av hollandsk opprinnelse og datert til 1700-tallet.
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Kontaktinfo

Hvaler
kirkekontor

Storveien 12,
1680 Skjærhalden
Tlf.: 69 37 90 37
Send en e-post

Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Hvaler kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no