Meny
Historie - Spjærøy kirke
English - Spjærøy church
  Utskriftsvennlig side

SPJÆRØY KIRKE

Spjærøy kirke ligger som navnet røper, på Spjærøy, midt mellom Asmaløy i øst og Vesterøy i vest. Den store befolkningsøkningen i Hvaler i 1880-årene, reiste spørsmål om utvidelse av Hvaler kirke eller bygging av en ny og større. Bølingshavn ble pekt ut som nytt kirkested, men heldigvis ble disse planene ikke satt ut i livet. I stedet første det til at planene om ny kirke i Vestre Hvaler skjøt stor fart. Den 26. mai 1887 gjorde Hvaler herredstyre vedtak om at et kapell skulle oppføres i granitt på Dypedal. Murmester Peder Emanuelsen Utengen, Kirkeøy, stod for oppførelsen av kirkebygget. Eieren av tomten tilbød fritt fjell, mens oppsitterne sa seg villig til å kjøre stenen gratis fram. Den 22. mai 1889 ble grunnstenen lagt ned.
Spjærøy kirke 1

På en sølvplate ble det gravert:
"Dypedals Kapell reist Aaret 1889 til Vaar Herres Jesu Christi Ære og Hvaløers Menigheds Gavn".

Kapell innvies
Den 24. juli 1891 ble kirken vigslet. Dampskipet "Horten" gikk fra Fredrikstad om morgenen med størstedelen av prostiets presteskap ombord - med kurs for Skjelsbosund og Dypedal brygge.

Vi låner noen linjer fra Fredrikstad Blads reportasje om denne store hendelsen:
"En Mængde Mennesker samledes landveis og sjøveis til Kirkeinnvielsen paa den smukke Formiddag, og kun den mindste Del af disse kunde rummes i Kirken. Fra Skolegaarden gik hele Præsteskabet i Procession bærende Kirkens hellige Kar, derefter fulgte Kommunebestyrelsen in corpore."

Bispot Carl Peter Parelius Essendrop (biskip 1875-1893) foretok selve innvielsen, assistert av prostiets prester. Byggingen av Spjærøy kirke, gjorde det enklere for befolkningen i vestre Hvaler å komme seg av sted til gudstjeneste og kirkelige handlinger. Snart "anla" Vesterøyfolket fra Utgård og Utgårdskilen en sti over fjellet og ned til Skjelsbosund. De kirkefarende fra vest ble satt over til Dypedal. Fra øst la de til kai på Sand.

Oppussing og restaurering
Kirken er tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan, og siden 1891 har den blitt pusset opp flere ganger, blant annet i forbindelse med kirkens 50-års jubileum i 1941, i 1958 og i forbindelse med 100-års jubileet i 1991. Kirkens interiør var opprinnelig malt i mørkebrun farge. I dag fremstår kirken i fargene blått, mørkeblått og hvitt.

Spjærøy kirke interiør

100 års jubileet 1991
Det var lagt opp til et omfattende jubileumsprogram som falt sammen med bispevisitas - i dagene 22.-25. mai 1991. Kirken ble pusset opp innvendig, hovedsaklig på dugnad.

Lørdag 25. mai ble det holdt en spesiell gudstjeneste. Kirkefarende ble skysset over Skjelsbosund i robåter, mens biskop Even Fougner med følge ankom Dypedal brygge med båt fra Utgårdskilen. Fra Dypedal brygge og til kirken gikk så barn og voksne i prosesjon, kledt i helgedagsklær fra 1891. Deretter ble det avholdt gudstjeneste med liturgi som for 100 år siden. Etter gudstjenester var det kunngjøringer på kirkebakken.
 
Ny innredning 2009
I løpet av 2009 ble det - hovedsakelig på grunn av fuktskader i veggen - foretatt en ny innredning av kirken.

Nytt alter i Spjærøy kirke

Fakta om kirken


Altertavla
Til å begynne med bestod altertavla av et stort hvitt kors på mørk bunn. I forbindelse med kirkens 50 års jubileum i 1941, fikk kirken et altermaleri utført av Alfhild Børsum Johnsen, Kirkeøy. Motiv: Kristus i Getsemane. Det ble fjernet da kirken fikk glassmalerier i 1951. Det tidligere alterbildet finnes i dag på Asmaløy bedehus.

Glassmalerier

I koret er det tre glassmalerier: Oppstandelsen, korslammet og pelikanen. Glassmaleriene fra 1951, er tegnet av Rolf Klemetsrud og Ivar Johansen.

Spjærøy kirke interiør 2

Glassmaleri i våpenhuset

Korset er kristenhetens seierstegn. Maleriet er laget av elever ved Asmaløy skole i 1997.

Skillevegg

Under taket, mellom skip og kor, er det en skillevegg, utskåret av Hvalerkunstneren Sverre Johnsen. Det sentrale motivet er duen, symbolet for Den hellige Ånd.

Prekestol/salmetavler

Prekestolen har relieff med evangelistsymboler. Både prekestolen og salmetavlene er skåret av Sverre Johnsen.

Kirkeklokka

Den befinner seg i kirkens tårn, og betjenes med ringeapparat. Støpt av Anders Riise, Tønsberg, i 1837.

Kirkens orgel

Kirken fikk nytt orgel i 1965. Det har syv stemmer og er levert av J. H. Jørgensen, Oslo.

Kirkeskipet

I midtgangen henger skonnerskipet "Pax". Det er en gave fra Aslak Jensens familie som gjennom flere generasjoner var tilknyttet sjøen. Slike skip ble kalt for votivskip. Forklaringen er den at sjøfolk som hadde blitt reddet fra forlis, i takknemlighet gav et slikt skip til sin hjembygds kirke. I dåpen settes vi ombord i kirkeskipet som seiler over livets hav. Målet er himmelen.

Lysglobe og prosesjonskors

I begge kirkene finnes lysglobe og prosesjonskors utført av bygdesmeden Yngvar Grønnvold i 1994.

 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Kontaktinfo

Hvaler
kirkekontor

Storveien 12,
1680 Skjærhalden
Tlf.: 69 37 90 37
Send en e-post

Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Hvaler kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no